Determine the hydrostatic water pressure

Гідростатичний тиск

Задача 1. Спілкуючи сосуди із атмосферним тиском над вільною поверхнєю рідини.

Спілкуючи сосуди
Рис.1. Задача 1. Спілкуючи сосуди

Дано: Спілкуючі сосуди наповнено водою густиною 1000 кг/м3 та нафтою густиною 850 кг/м3. Висота стовпчика води h2 = 1м.
Знайти: висоту стовпчика нафти h2.

Рис.2. Задача 1. Обрати площу порівняння та призначити два перерізи 1-1 та 2-2.
Рис.3. Задача 1. Рівняння тисків для перерізів 1-1 та 2-2. Над кожною частиною рівняння тисків позначити, якому перерізу вона відповідає.
Рис.4. Задача 1. Аналіз рівняння тисків
Рис.5. Задача 1. Аналіз рівняння тисків відносно горизонтального дна сосудів. Порівняти із рівнянням на рисунку 4.

Задача 2. Спілкуючи сосуди із манометричним тиском над вільною поверхнєю рідини.

Рис.6. Визначення абсолютних тисків на вільній поверхні рідини.
Рівняння тисків відносно перерізів 1-1 та 2-2. Перерізи призначено в площині порівняння, яка проходить на межі розділу двох рідин.

Задача 3. Спілкуючи сосуди із вакуумметричним тиском над вільною поверхнєю рідини.

Рис.7. Визначення абсолютних тисків на вільній поверхні рідини.
Рівняння тисків відносно перерізів 1-1 та 2-2. Перерізи призначено в площині порівняння, яка проходить на межі розділу двох рідин.

Задача 4. Спілкуючи сосуди із невідомим тиском над вільною поверхнєю рідини.

Рис.8. Рівняння тисків відносно перерізів 1-1 та 2-2. Перерізи призначено в площині порівняння, яка проходить на межі розділу двох рідин.