Rectangle. Прямокутник

Додаток 2

Площі, координати центра ваги, моменти інерції відносно

горизонтальної осі, що проходить через  центр ваги

 

Фігура

Площа

Координати центра ваги

Момент інерції

1

2

3

4

Квадрат

 

 

Квадрат

 

 


 

Продовження додатку 2

1

2

3

4

Ромб

,

 де

Прямокутник

 

Трикутник

 

 


 

Продовження додатку 2

1

2

3

4

Трапеція

 

 

Нерівнобічна трапеція

 

 

;

 

Еліпс

 

 

 

 

Продовження додатку 2

1

2

3

4

Парабола

,

де,

- параметр параболи

Коло

 

Півкола

 

 

 


 

Закінчення додатку 2

1

2

3

4

Сегмент

, де ,

,


Cегмент

,
де ,


 

Вказівка. Для сегментів:  – відстань від центра ваги до центра кола,  – момент інерції відносно горизонтальної осі, що проходить через центр кол