Метрологія, стандартизація, сертифікація

МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Оновлення сторінки CTL + F5

ЕКЗАМЕН

Перехід до завдання за власним варіантом у таблиці Додав:

  1. Термін виконання 12.05.2021р 9:15-10:20


Група ГБ-41

Завдання:

Література

  1. Методичні вказівки "Метрологія, стандартизація" Київ, 1998 Завантажити файл pdf (31 Mb)
  2. Методичні вказівки "Метрологія і стандартизація" Київ, 2010 Завантажити файл pdf (28 Mb)
  3. Тарасова В.В. - Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України (2006).pdfЗавантажити файл pdf (1.7 Mb)
  4. Саранча Г.А. - Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю .pdfЗавантажити файл pdf (36 Mb)

Колір оцінки100 бал. "А"99-97 бал. "А"95-96 бал. "А"90-94 бал. "А"86-89 бал. "В"82-85 бал. "В"75-81 бал. "C"67-74 бал. "D"60-66 бал. "E"MeetingMeeting++н

Варіант Студент Завдання 1
(Доклад)
Оцінка Meeting Завдання 2
Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань).
Оцінка Тест Meeting Завдання 3
Гістограма
Meeting Завдання 4
Клас точності
Meeting Завдання 5
Іноземний Норм.Док.
Meeting Завдання 6
EAN-13
Meeting Завдання 7
Етикетка
Екзамен
1 Данілкович Вадим Андрійович Міри об'єму стародавньої Росії "-" - Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірювань” від 26.04.1993 р. "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" н "-" ЕКЗАМЕН 81 бал. "C"
2 Курбанова Тетяна Володимирівна Міри виміру в стародавньому Єгипті 100 бал. "А" - Про метрологію та метрологічну діяльність 100 бал. "А" "-" Meeting++ 100 бал. "А" "-" 100 бал. "А" "-" 100 бал. "А" "-" 100 бал. "А" Meeting 100 бал. "А" ЕКЗАМЕН 100 бал. "А"
3 Пількевич Алексій-Ольгерд Владиславович Міри виміру стародавньої Русі - - Закон “Про метрологію та метрологічну діяльність” "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" Meeting "-" ЕКЗАМЕН 82 бал. "В"
4 Солодкий Віталій Андрійович Французька революція. Системи СИ - - Закон “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11-02-1998р "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" н "-" Перехід ...
5 Хомич Дмитрій Євгенович Система мір і ваг Стародавнього Єгипту - - Наказ Держстандарту України: “Типове положення про державні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28-05-1999р "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" н "-" Перехід ...
6 Юдін Іван Олексійович Міри виміру стародавньої України 100 бал. "А" - Наказ Держстандарту України “Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій” від 05.11.1999 р. 100 бал. "А" "-" "-" 100 бал. "А" "-" "-" Задача №1 -? Не вірно обрано варіант формули. 95 бал. "А" "-" 74 бал. "D" н 100 бал. "А" 90 бал. "А" ЕКЗАМЕН
7 Чорномаз Ірина Василівна Міри виміру стародавньої України 100 бал. "А" - ДСТУ 2681 100 бал. "А" "-" "-" 100 бал. "А" "-" 100 бал. "А" "-" 100 бал. "А" "-" 95 бал. "А" Meeting 100 бал. "А" ЕКЗАМЕН 100 бал. "А"
8 Рогоза Ярослав Олегович Музей метрології в Росії2 - - ДСТУ 2708 "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" н "-" Перехід ...
9 Пащенко Руслан Сергійович Метрологія в Україні - - ДСТУ 3215 "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" н "-" Перехід ...
Колір оцінки100 бал. "А"99-97 бал. "А"95-96 бал. "А"90-94 бал. "А"86-89 бал. "В"82-85 бал. "В"75-81 бал. "C"67-74 бал. "D"60-66 бал. "E"MeetingMeeting++н
Колір оцінки100 бал. "А"99-97 бал. "А"95-96 бал. "А"90-94 бал. "А"86-89 бал. "В"82-85 бал. "В"75-81 бал. "C"67-74 бал. "D"60-66 бал. "E"MeetingMeeting++Meeting++н