Determine the hydrostatic water pressure

Вимоги до Розрахунково-графічної роботи 1. Термін виконання завдання тиждень
 2. Формат завдання:
  1. в електронному вигляді - оцінка 100 бал "A" - 74 бал "C"; Завантажити: приклад №1 - pdf 334 kb
   приклад №2 - pdf 220 kb ;
   Відео №1 "Як набирати формули в редакторі формул MS Word. Рукописний ввод" - переглянути;
   Відео №2 "Як набирати формули в редакторі формул MS Word. Набор з клавіатури" - переглянути;
  2. фотокопія рукопису - оцінка 60 - 73 бали ("E"-"D") Завантажити приклад. Фото - jpg 1 665 kb ;
  3. Завдання надсилати на поштову скріньку - a281@ukr.net ;
  4. поле тема листа бажано вказати - ПІБ, група, варіант, номер завдання;
  5. назва файлу завдання включає - ПІБ, група, варіант, номер завдання( приклад титульного листа можна використати у якості шаблону назви файлу).
 3. Елементи оформлення:
  1. титульний лист (завантажити приклад);
  2. варіант завдання;
  3. номер задачі;
  4. умова задачі з малюнком;
  5. малюнок із позначенням всіх розмірних величин (довжини, висоти, тиски, сили тощо);
  6. на малюнку позначення всіх площин та перерізів;
  7. всі частини рівняння із підписами відповідних площин та перерізів, відносно яких вони записані;
  8. позначати розмірність всіх величин. Одиниці виміру відповідають міжнародній системі "СІ".
  9. малюнки виконувати у масштабі;
  10. відповідь завдання включає малюнок із позначкою всіх розмірних елементів, епюри тощо. Числові величини представити у розмірності системи "СІ";
  11. для перевірки завдання надсилати на пошту a281@ukr.net.
 4. Час виконання завдання відраховується з моменту першої перевірки. Подальше виправлення помилок й затримка остаточного терміну виконання роботи автоматично не знижує оцінку до рівня "задовільно";
 5. Рішення приймається із припустимою похибкою +/3%;
 6. Всі малюнки й креслення виконуються самостійно. Копії та скриншоти зображення із підручнику, навчального сайту, сторонні зображення із мережі Internet не приймаються;
 7. Розрахунки й графіки, які отримано у програмах комп'ютерної алгебри, електронних таблицях тощо припускається здавати у нативному форматі та експортовану копію у загальноприйнятих форматах (pdf, html ...).
-->